Naukowcu, wróć do Polski

Trwa nabór wniosków w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Homing Plus.

Celem programu Homing Plus jest zachęcenie młodych polskich uczonych, którzy przebywają za granicą, do powrotu do kraju kontynuowania pracy nad Wisłą. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział również młodzi badacze posiadający stopień doktora, będący innej narodowości, ale zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Nabór wniosków do programu potrwa do 15 października 2010 roku. Więcej informacji pod adresem: http://www.funduszeonline.pl/news_page.dhtml?id=52429

Pozostaw komentarz