Studenci Niepełnosprawni

Aktualności

Możliwość dofinansowania do studiów 21-03-2018

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje program „Aktywny Samorząd -„ Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które kontynuują naukę na poziomie wyższym lub w szkołach policealnych. W ramach powyższego działania osoba niepełnosprawna ma możliwość uzyskania dofinansowania zarówno do kosztów czesnego jaki i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące w/w programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1 pod numerem Tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.

Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych 05-05-2017

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym do udziału w projekcie „Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach pilotażowego konkursu nr 1 PFRON pn. „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”; kierunek pomocy 1: wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy.

Przeczytaj całość »

Nowe Programy PFRON 31-03-2017

PFRON uruchomi trzy nowe programy, będą to:

 • pilotażowy program „ABSOLWENT”,
 • pilotażowy program „PRACA – INTEGRACJA”,
 • program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Przeczytaj całość »

Miasto Białystok realizuje program "Aktywny Samorząd - Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym" 25-03-2017

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku uprzejmie informuje, iż Miasto Białystok realizuje program „Aktywny Samorząd  -„ Moduł II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok, które kontynuują  naukę na poziomie wyższym  lub w szkołach policealnych. W ramach powyższego działania osoba  niepełnosprawna ma możliwość uzyskania  dofinansowania zarówno do kosztów czesnego jaki i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące w/w programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1 pod numerem Tel. (85) 869-65-50, (85) 869-65-65 lub na stronie internetowej pod adresem www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne.

Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" 04-09-2015

Termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd" upływa w Module II - w dniu 10 października 2015 r. z tym, że:

wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2014/2015 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
(podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2015/2016 upływa w dniu 10 października. Nabór wniosków w module II został wydłużony do dnia 10 października zgodnie z postulatami środowisk akademickich.

Dofinansowanie studiów w ramach programu "Aktywny samorząd" 10-09-2014

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu II (koszty nauki na poziomie wyższym) można składać do dnia 30 września.

Dokumenty składa się we właściwym miejscowo samorządzie powiatowym.

Informator dla osób niepełnosprawnych 2014 19-05-2014

Od dziś jest dostępny "Informator dla osób niepełnosprawnych 2014" - wydawnictwo przygotowane dla Państwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zachęcamy do lektury.

Zrób krok do samodzielności - warsztaty i porady dla niepełnosprawnych 15-05-2014

Niepełnosprawność to nie powód, by nie móc cieszyć się samodzielnym życiem i osiągać swoje cele. Wspierająca osoby z niepełnosprawnością od ponad 20 lat Fundacja Aktywizacja rozpoczyna realizację  działań w ramach projektu „Krok ku samodzielności”.

Ideą przewodnią projektu jest pomoc osobom z niepełnosprawnością pragnącym przezwyciężyć  problemy związane z funkcjonowaniem w życiu codziennym, a tym samym zwiększyć swoją samodzielność,  aktywność społeczną, a w przyszłości być może podjąć aktywność zawodową.

Wsparcie skierowane jest do  niepracujących  osób  z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem  niepełnosprawności, w przedziale wiekowym 18-67 lat.

Formy wsparcia dostępne w ramach projektu obejmują stworzenie indywidualnego planu działania w celu zaplanowania działań, które są dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników/ uczestniczek oraz umożliwią zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej. Ponadto można będzie skorzystać z indywidualnych konsultacji z psychologiem i prawnikiem, wziąć udział w warsztatach umiejętności społecznych dotyczących m.in. planowania budżetu domowego i zarządzanie długiem z wykorzystaniem komputera  i Internetu, autoprezentacji, stylizacji, emisji głosu. To także okazja do wymiany doświadczeń, spotkań i rozmów w małych grupach w ramach środowiskowych grup wsparcia. Ważne będzie też stałe wsparcie trenera aktywności – trening samodzielnego radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem (robienie zakupów, załatwienie spraw w urzędzie, zarządzanie budżetem domowym, kontakty z otoczeniem społecznym i inne), w tym warsztaty „Usamodzielnianie w sieci” umożliwiające nabycie lub rozwinięcie umiejętności korzystania z nowoczesnych mediów społecznościowych w Internecie

Organizatorzy oferują bezpłatne materiały dydaktyczne, pomoc tłumacza języka migowego, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a także poczęstunek podczas przerw kawowych.

Projekt realizowany będzie w siedzibie Fundacji Aktywizacja w Białymstoku przy ul. Legionowej 28 lok. 609 (VI piętro, Błękitny Wieżowiec) – ale niektóre formy wsparcia będą dostępne także zdalnie (telefonicznie, e-mailowo).

Informacje kontaktowe dostępne są na stronie www.aktywizacja.org.pl w zakładce oddział Białystok.

http://aktywizacja.org.pl/bialystok/kontakt-bialystok
 
Projekt „Krok do samodzielności” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS 29-04-2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w 21 maja 2014 w godzinach 9.00 – 14.00 w Oddziałach ZUS na terenie całego kraju.

Przeczytaj całość »

POWRÓT DO AKTYWNOŚCI 2 - POWRÓT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY 22-03-2014

NARODOWE FORUM DORADZTWA KARIERY Oddział regionalny PODLASKIE FORUM DORADZTWA KARIERY
 
zaprasza do udziału w projekcie:
 
„POWRÓT DO AKTYWNOŚCI 2- POWRÓT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNEK PRACY”
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku poniżej 30 roku życia, oraz powyżej 50 roku życia, mieszkających na terenie miasta Białystok lub na terenie powiatu białostockiego i sokólskiego, pozostających bez zatrudnienia lub zarejestrowanych jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy.
 
W projekcie zaplanowaliśmy następujące działania:

 • Szkolenia zawodowe z płatnym stypendium
 • Ogrodnik terenów zieleni z modułem tzw. „EKO-OGRODU”
 • Sortowacz surowców wtórnych z modułem tzw. „EKO- RECYKLINGU”
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • Pracownik ochrony fizycznej bez licencji
 • Technik prac biurowych
 • Pomoc kuchenna
 • Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • 5 –cio miesięczne płatne staże zawodowe u pracodawcy
 • Pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
 
Termin realizacji projektu: od 01.11.2013 r. do 30.04.2015 r.
 
REKRUTACJA TRWA ! Zapraszamy!
 
Szczegółowe informacje:
 
Damian Godlewski
Podlaskie Forum Doradztwa Kariery
ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 402, 15-102 Białystok
tel. 85 651 02 50, tel. kom. 604 734 571
www.doradztwokariery.pl, szkolenie.pfdk@gmail.com

Studenci WSAP to ludzie aktywni, kreatywni i zaangażowani

Zobacz szczegóły »
design b85

© Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Wszelkie prawa zastrzeżone.                   Znajdź nas na: WSAP jest Super WSAP jest Super WSAP jest Super  WSAP jest Super

Ta strona używa Cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.