Erasmus jest programem współpracy między uczelniami. Jest przeznaczony przede wszystkim dla szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami.

Celem Erasmusa jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku realizuje Program Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Z przyjemnością informujemy, iż WSAP otrzymał rozszerzoną Uczelnianą Kartę Erasmus 2007-2013, która uprawnia nas do realizowania wszystkich działań w ramach tego programu. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z naszym dokumentem Erasmus Policy Statement.

W ramach programu zawarliśmy osiemnaście umów dwustronnych z piętnastoma uczelniami partnerskimi. Na podstawie tychże umów studenci oraz etatowi pracownicy szkoły mają możliwość uczestniczenia w wymianie zagranicznej, na którą otrzymują stypendium. Istnieje również możliwość wyjazdu bez stypendium.