Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku rozpoczęło swoją działalność z końcem roku 2001.
Wówczas to opublikowano dwie pozycje książkowe: "Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie" oraz "Rozwój kadr administracji publicznej".
Od tamtej pory co roku ukazuje się kilkanaście nowych tytułów - podręczniki, monografie, skrypty, materiały pokonferencyjne, a także zeszyty naukowe.
Wydawnictwo jest częścią struktury organizacyjnej Biblioteki WSAP.