PRACOWNIA PRAKTYK PSYCHOLOGICZNYCH WSAP

Pracownia Praktyk Psychologicznych WSAP została powołana z myślą o tym, by dać studentom psychologii możliwość praktykowania umiejętności, których uczą się w Instytucie Psychologii WSAP  oraz  w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

e1269d359bdc5ec72890f656d8f99a21-5613294

W ramach Pracowni organizowane są bezpłatne warsztaty psychologiczne, oraz wykłady, adresowane do licealistów, studentów innych kierunków oraz różnych grup społecznych. Tematy i terminy warsztatów i wykładów będą  sukcesywnie podawane na stronie WSAP.
Warsztaty i wykłady będą przygotowywane pod kierunkiem pracowników Instytutu Psychologii WSAP oraz Studium Socjoterapii a prowadzone przez studentów tych dwóch kierunków.

W Pracowni będą mogli przeprowadzić swoje warsztaty również studenci innych uczelni, oraz początkujący nauczyciele, trenerzy oraz liderzy grup.


Zapraszamy!

Pozostaw komentarz