Skip to content
85 732 12 93

Polsko-Izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Polska i Izrael ogłaszają pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty…

Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza drugi konkurs na projekty w ramach Programu LIDER. Program LIDER z uwagi na cele oraz wymiar finansowy stanowi obecnie najpoważniejszą na rynku polskim ofertę skierowaną do najzdolniejszych młodych pracowników nauki. Rezultatem realizacji Programu LIDER będzie m.in. poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem…

Czytaj więcej

Uroczyste Wreczenie Dyplomów

Prosimy wszystkie osoby, które biorą udział w Uroczystym Wręczeniu Dyplomów, a nie dopełniły związanych z tym formalności (podpis w księdze dyplomów i odbiór swoich dokumentów) o zgłoszenie się do Biur Obsługi Studentów w celu uzupełnienia braków na dzień przed dniem uroczystości. Osoby, które mieszkają poza Białymstokiem prosimy o dopełnienie formalności w dnu rozdania dyplomów w…

Czytaj więcej

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zmiana terminu oraz miejsca konferencji: 14-15 października 2010 r., Gdynia Cel konferencji to próba zebrania wyników badań dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej dla ustalenia perspektyw rozwoju w najbliższych latach. Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności: Członków władz i pracowników szkół wyższych- zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Przedstawicieli Państwowej…

Czytaj więcej

Mentorzy poszukiwani

Zapraszamy wszystkich studentów WSAP, chętnych do pomocy w organizacji pobytu studentów zagranicznych Erasmus na naszej uczelni, do zgłaszania się do Koordynatora Programu Erasmus na WSAP. Oferujemy: Możliwość uczestnictwa w wycieczkach i spotkaniach organizowanych dla studentów zagranicznych, możliwość podniesienia poziomu języka angielskiego, szansę na zawarcie ciekawych przyjaźni oraz cenny wpis do suplementu do dyplomu. Więcej informacji:…

Czytaj więcej

Wyniki kwalifikacji pracowników WSAP na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus.

Informujemy, iż dostępne są wyniki kwalifikacji pracowników WSAP na wyjazdy w ramach programu LLP Erasmus. Zgodnie z Regulaminem pierwszeństwo mają osoby zatrudnione na WSAP na pierwszym etacie oraz niekorzystające z wyjazdu w programie LLP Erasmus w latach poprzednich. Kwalifikacji na wyjazdy pracowników w celu prowadzania zajęć (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) dokonuje Prorektor w…

Czytaj więcej

Praktyki Erasmus

Przypominamy, iż w ramach programu LLP Erasmus studenci WSAP mogą korzystać z praktyk zagranicznych. Zgłoszenia przyjmuje Koordynator Programu Erasmus WSAP. Praktyki programu LLP Erasmus to szansa na nabycie nowych umiejętności podczas pracy w zagranicznej firmie, zdobycie doświadczenia zawodowego przed ukończeniem studiów, zdobycie referencji oraz cennych kontaktów jak również szansa na udowodnienie, że się jest osobą…

Czytaj więcej

Szkolenie: Fundusze Europejskie na rzecz projektów badawczo-rozwojowych

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym możliwości dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych (B+R) w ramach programów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich. Szkolenie odbędzie się 22 września 2010 r. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze źródłami finansowania projektów B+R w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego oraz…

Czytaj więcej

Stypendium od ministra kultury

Stypendium oferowane jest z Programu Stypendialnego Ministra Kultury „Gaude Polonia”. Program przeznaczony jest dla młodych (do 40. roku życia) twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności tych pochodzących z Białorusi bądź Ukrainy. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się uczestnictwo osób do 45. roku życia. Stypendia przyznawane są w następujących dziedzinach: film,…

Czytaj więcej

Granty badawcze i stypendia

W ramach programu TEAM przewidziano wsparcie zespołów naukowych. Termin składania wniosków w ramach naboru VI edycji programu TEAM mija 30 września. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie zatrudnienia młodych uczonych, naukowców, studentów. Aktywizacja tych osób zdecydowanie przyczyni się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. Program dotyczy tematyki bio-, info-, techno-. Dzięki temu będzie można pozyskać atrakcyjne stypendia…

Czytaj więcej